Release notes

Release notes

Release 6.3.0

 • Systeemberichten: door de beheerder kunnen nu systeemberichten worden getoond op het hoofdscherm per gebruiker, bijvoorbeeld om onderhoud aan het systeem aan te kondigen, deze worden tevens via een notificatie getoond

Fixes 6.2.2 (20190628)

 • performance verbetering: tijdens opslaan document vanuit bewerkingsscherm worden de hoofdschermen sneller geactualiseerd.
 • opstarten konnektserver: in sommige gevallen kon het opstarten van konnektserver met meerdere instances fouten opleveren doordat een logbestand in gebruik was. dit is verholpen door een logbestand specifiek per instance te gebruiken
 • konnektmobile android: het is nu mogelijk om een te picken regel in een keer gereed te melden waarbij de gepickte aantallen automatisch gelijk worden gezet ten opzichte van de geplande aantallen
 • database updater:  in sommige gevallen werden nieuwe systeemtabellen niet automatisch aangemaakt, dit is nu verholpen. 


Fixes 6.2.1

 • Kolominstellingen
 • Hoofdlettergevoelige stamgegevens in rapporten en layouts


Release 6.2.0

 • Begrippen / Vertaaltabel toegevoegd
 • Begrip / Vertaalfuncties in rapporten toegevoegd
 • performance verbetering dmv statistische tabel: in het hoofdscherm worden in de verkenner de actuele aantallen nu getoond op basis van een cumulatieve statistische tabel in plaats van een actuele telling op de gehele database
 • tijdens afdrukken rapporten zal de rapportselectie alleen rapporten van het gekoppelde documenttype laten zien.


Fixes 6.1.x

 •  kolominstellingen in zoekvensters bleven niet staan; Dit is nu verbeterd

Release 6.1.0  2019-05-17
* KonnektMobile voor Android nu algemeen beschikbaar
* Bewerken van regels verbeterd, gewijzigde gegevens worden niet onnodig gevalideerd wanneer oude en nieuwe waarde gelijk blijven wat een performance verbetering teweeg brengt
* Bedrijfsnaam is nu instelbaar en zichtbaar in titelbalk hoofdscherm
* handmatige OCR selectie gaf een melding als in het zelfde scherm ook met kopiëren en plakken werd gewerkt (CTRL+V); Dit is aangepast.

Release 6.0.6, 2019-05-07
Hotfix MRP module; bepaling inkoopprijs op basis van prijslijst kijkt beter naar begin- en einddatum
Algemeen: ‘berekende’ velden in de kopregel van nieuwe inkoop/productie orders worden nu automatisch gecalculeerd zonder dat de gebruiker de order hoeft te openen.

Release 6.0.5, 2019-05-05
– OCR module: Verbeteringen in handmatige  OCR selectie en herkenning; In sommige gevallen kwam de melding ‘onvoldoende opslagruimte beschikbaar om opdracht te kunnen voltooien’
– Anaylsemodule: Verbeteringen in factuurherkenning en afronding BTW bedrag
– Algemeen: Fix voor lijstweergaven; Indien er meer dan 500 regels in een lijstweergave werden opgevraagd dan werden alsnog maximaal maar 500 regels getoond; in sommige gevallen kon het voorkomen dat via de zoekfunctie een bepaald document niet getoond werd.

Release 6.0.4, 2019-04-12
Toevoeging JSON Parser via SQL Server (tot SQL2016)
fix: versturen email verstuurd verkeerde bijlage


Release 5.9.8 , 5.9.9,  6.0.0

Look & Feel
Ondersteuning van nieuwe thema’s verder doorgevoerd

Groeperen op periode
Datumkolommen kunnen nu gegroepeerd worden op perioden, vandaag, morgen, deze week, volgende week, gisteren, vorige week, vorige maand etc

Chat met support
Via Help > Chat met support nu mogelijk om online een gesprek te voeren


Prioriteit aangeven van regels
Per document kan nu een prioriteit worden aangegeven van laag, middel, normaal en hoog.

Bijlage indicator zichtbaar in lijstweergaven
In de lijstweergaven is nu op regelniveau zichtbaar of het document een bijlage bevat.

Planbord
In het planbord zijn diverse (performance) verbeteringen doorgevoerd.